น้ำยาทำลายเชื้อ ชนิดเข้มข้น

การทำลายเชื้อบริเวณพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็นมาตรการที่ช่วยปกป้องผู้ใช้งานและผู้ป่วย ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อที่มีความเสี่ยงจากเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ