บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด2023-01-24T15:06:17+07:00

Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

Batco จัดจำหน่าย และนำเข้าน้ำยาทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรค ประสิทธิภาพสูง เกรดพรีเมี่ยมระดับโรงพยาบาล ได้การรับรองมาตรฐานจากประเทศเบลเยี่ยม รวมทั้งนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้ผลที่แม่นยำและรวดเร็ว

สินค้าเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ โรงเรียน ศูนย์บริการเด็กเล็ก และลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32

June 6th, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ผลิตภัณฑ์ [...]

ประชุมวิชาการ เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่ประจำปี 2567

March 22nd, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567 งานประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567"เครือข่าย ICN ล้านนา [...]

งานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่

March 4th, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะและคณะ มาเป็นผู้บรรยาย ณ [...]

YouTube Channel & Customer reviews

Go to Top