Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

Batco ศูนย์รวมสินค้าเพื่อสุขภาพของคุณ นำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ น้ำยาทำลายเชื้อโรค
แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส เกรดพรีเมี่ยมระดับโรงพยาบาล ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจากประเทศเบลเยี่ยม ประเทศไทย และ 25 ประเทศทั่วโลก
สินค้าเราได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐ โรงเรียน ศูนย์บริการเด็กเล็ก และลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ มาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

PRODUCTS

NEWS & EVENT

Thailand LA Forum 2020.

ออกบูธงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 Thailand LA Forum 2020. [...]

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2563

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563 [...]