dreamloveyou

About Nipat Permpoon

This author has not yet filled in any details.
So far Nipat Permpoon has created 63 blog entries.
6 06, 2024

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32

2024-06-06T14:45:32+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ผลิตภัณฑ์ [...]

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 322024-06-06T14:45:32+07:00
22 03, 2024

ประชุมวิชาการ เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่ประจำปี 2567

2024-03-22T14:54:21+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567 งานประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567"เครือข่าย ICN ล้านนา [...]

ประชุมวิชาการ เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่ประจำปี 25672024-03-22T14:54:21+07:00
4 03, 2024

งานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่

2024-03-04T10:14:15+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะและคณะ มาเป็นผู้บรรยาย ณ [...]

งานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่2024-03-04T10:14:15+07:00
8 12, 2023

งานประชุมวิชาการห่องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี

2023-12-08T14:23:56+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการการห่องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการประจำวันศุกร์ ของงานวิชาการห่องผ่าตัด ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ [...]

งานประชุมวิชาการห่องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี2023-12-08T14:23:56+07:00
6 12, 2023

งานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

2023-12-06T08:38:42+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 ผลิตภัณฑ์ [...]

งานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 25662023-12-06T08:38:42+07:00
30 11, 2023

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 อบจ. 76 จังหวัด

2023-12-01T13:44:21+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคออกบูธ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566อบจ. [...]

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 อบจ. 76 จังหวัด2023-12-01T13:44:21+07:00
21 08, 2023

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะ

2023-08-21T11:20:02+07:00

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ปี 2566 [...]

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะ2023-08-21T11:20:02+07:00

Go to Top