ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567

งานประชุมวิชาการ “การพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567”
เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่

ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท
ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
วันที่ 21-22 มีนาคม 2567

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT