News and Event2021-03-10T15:01:41+07:00

NEWS & EVENT Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

608, 2021

ยูโมเนียม มีส่วนร่วมกับบริการเชิงรุกตรวจ Rapid Antigen Test กับเทศบาลนครเชียงใหม่

August 6th, 2021|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 มีส่วนร่วมกับบริการเชิงรุกตรวจ Rapid Antigen Test กับเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อระดับสูง [...]

2907, 2021

นำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้ช่อง ททบ.5 เพื่อร่วมต้านภัยโควิด 

July 29th, 2021|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 นำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้ช่อง ททบ.5 เพื่อร่วมต้านภัยโควิด  บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ได้ให้ตัวแทน นำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ UMONIUM38 และ [...]

1907, 2021

เดินหน้าร่วมช่วยต้านภัยโควิด-19 กับ UMONIUM38 และ Shalom Plus

July 19th, 2021|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าร่วมช่วยต้านภัยโควิด-19 กับ UMONIUM38 และ Shalom Plus บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด [...]

1805, 2021

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

May 18th, 2021|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ [...]

605, 2021

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

May 6th, 2021|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 [...]

605, 2021

เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38

May 6th, 2021|ออกบูธ|

เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ในการทำลายเชื้อ ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ในการทำลายเชื้อ [...]

Go to Top