News and Event2022-02-04T13:38:28+07:00

NEWS & EVENT Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

812, 2023

งานประชุมวิชาการห่องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี

December 8th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการการห่องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการประจำวันศุกร์ ของงานวิชาการห่องผ่าตัด ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8 ธ.ค. 2566 NEWS & EVENT

612, 2023

งานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

December 6th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี NEWS & EVENT

3011, 2023

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566 อบจ. 76 จังหวัด

November 30th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคออกบูธ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566อบจ. 76 จังหวัด ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 NEWS & EVENT

2111, 2023

ออกบูธในงาน Thailand LA Forum2023

November 21st, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธในงาน Thailand LA Forum2023 ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ออกบูธในงาน Thailand LA Forum2023 ระหว่างวันนี้ถึง 18-21 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี NEWS & EVENT

1909, 2023

ออกบูธในงาน Medical Fair Thailand2023

September 19th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธในงาน Medical Fair Thailand2023 ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธในงาน Medical Fair Thailand2023 งานแสดงสินคัาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับนานาชาติ 13-15 กันยายน 2566 ที่ไบเทค บางนา NEWS & EVENT

2108, 2023

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะ

August 21st, 2023|ออกบูธ|

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ปี 2566 งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงแจ้งวัฒนะ NEWS & EVENT

Go to Top