News and Event2022-02-04T13:38:28+07:00

NEWS & EVENT Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

606, 2024

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32

June 6th, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี NEWS & EVENT

2203, 2024

ประชุมวิชาการ เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่ประจำปี 2567

March 22nd, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมงานประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567 งานประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2567"เครือข่าย ICN ล้านนา จ.เชียงใหม่ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ทต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่วันที่ 21-22 มีนาคม 2567 NEWS & EVENT

403, 2024

งานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่

March 4th, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ในสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โดยได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะและคณะ มาเป็นผู้บรรยาย ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 NEWS & EVENT

403, 2024

งาน ICN Forum 2024

March 4th, 2024|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงาน ICN Forum 2024 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2567 NEWS & EVENT

812, 2023

งานประชุมวิชาการห่องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี

December 8th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการการห่องผ่าตัดโรงพยาบาลราชวิถี ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการประจำวันศุกร์ ของงานวิชาการห่องผ่าตัด ณ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8 ธ.ค. 2566 NEWS & EVENT

612, 2023

งานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

December 6th, 2023|ออกบูธ|

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี NEWS & EVENT

Go to Top