News and Event2021-03-10T15:01:41+07:00

NEWS & EVENT Bangkok Advanced Technology Co.,Ltd.

204, 2021

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่องการจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal )

April 2nd, 2021|ออกบูธ|

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal ) ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด [...]

2302, 2021

บริจาคจักรยานเด็กเล่น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

February 23rd, 2021|ออกบูธ|

บริจาคจักรยานเด็กเล่นให้กับเด็กในความอุปการะ จำนวน 63 คัน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด [...]

1801, 2021

อบรม “แนวทางการใช้สารเคมีและวิธีการทำลายเชื้อ COVID – 19 ที่ถูกวิธี

January 18th, 2021|ออกบูธ|

จัดงานสัมมนาอบรม เรื่อง"แนวทางการใช้สารเคมีและวิธีการทำลายเชื้อ COVID - 19 ที่ถูกวิธี" บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด และ บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ [...]

2312, 2020

งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

December 23rd, 2020|ออกบูธ|

งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ [...]

2312, 2020

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2563

December 23rd, 2020|ออกบูธ|

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 111 (2/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2563 วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น [...]

2511, 2020

Thailand LA Forum 2020.

November 25th, 2020|ออกบูธ|

ออกบูธงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 Thailand LA Forum 2020. วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี [...]

Go to Top