จัดงานสัมมนาอบรมเชิงปฎิบัตการ
เรื่อง“การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม”

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่จำกัด จัดงานสัมมนาอบรมเชิงปฎิบัตการ
เรื่อง”การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในคลินิกทันตกรรม”

โดย อาจารย์นิลุบล ไทยรัตน์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT