ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อโรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT