เวชภัณฑ์แช่ทำความสะอาดและทำลายเชื้อเครื่องมือแพทย์เบื้องต้น รหัสสินค้า :  10320 STERILY 1 L. /10322 STERILY 5 L.

น้ำหนัก : 1 L./5L.

ขอใบเสนอราคา