ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้เดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ UMONIUM38 ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการฉีดพ่นและเช็ดทำลายเชื้อในพื้นที่ดูแลผู้ป่วย Covid -19

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT