ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ


เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38

ไปบริจาคให้ สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนเสือใหญ่ ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อไป

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT