ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และผลิตภัณฑ์ UMONIUM38
ร่วมบริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT