บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ไปออกบูธในงานโครงการอบรมทางวิชาการ
“การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในสถานการณ์การระบาดโรคอุบัติใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสานพันธ์ใหม่ 2019”

โดย ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ ที่ห้องประชุมศรีเมืองแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT