ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ออกบูธในงาน ACMTT

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมออกบูธในงาน ACMTT หรืองานประชุมวิชาการประจำปีของ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT