งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่อง
การจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal )

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด
ได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่องการจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal )
ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างมากมาย วันที่ 2 เมษายน 2564

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT