แนวทางการทำลายเชื้อบนชิ้นงานและอุปกรณ์
METHODS OF DISINFECTING APPLIANCES AND PROSTHESES

ขั้นตอนที่ 1
Rinse with tab water after removal and shake them to remove residual water.
ล้างผ่านก๊อกน้ำเพื่อชะล้างคราบสิ่งสกปรกและสลัดน้ำออกให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2
Places APPLIANCES AND PROSTHESES into glass beakers or zippered plastic bags containing and appropriate disinfectant.
นำไปทำลายเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อที่กำหนดไว้ ด้วยการแช่หรือสเปรย์ทิ้งไว้นานอย่างน้อย 10 นาที

ขั้นตอนที่ 3
After 10 minutes, removes APPLIANCES AND PROSTHESES, rinses them well with tab water, and gently shakes them.
จากนั้นนำมาล้างผ่านก๊อกน้ำและสลัดน้ำออกให้แห้งอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4
TTHE APPLIANCES AND PROSTHESES ARE NOW READY FOR USE.
ชิ้นงานและอุปกรณ์จึงพร้อมที่จะใส่ในปากผู้ป่วย

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE