แนวทางการทำลายเชื้อพื้นที่สัมผัสเชื้อโควิด 19 ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล

 1. ปิดกั้นบริเวณพื้นที่หรือพื้นผิว ที่ปนเปื้อนเชื้อก่อนการทำความสะอาดและทำลายเชื้อ
 2. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
 3. เลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีด้ามจับ
 4. เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อการระบายอากาศ
 5. ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำลายเชื้อที่เตรียมไว้
 6. เช็ดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ (เช่น ปุ่มกด, ราวจับ, ลูกบิดประตู, ที่วางแขน, , โต๊ะ, รีโมท, คีย์บอร์ด, ฯลฯ )
 7. ทำความสะอาดห้องน้ำ และพื้นผิวในห้องน้ำด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ
 8. ซักทำความสะอาด ผ้าม่าน / ผ้าห่ม กรณีที่ซักด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
 9. ทิ้งอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากผ้า เช่น ผ้าถูพื้น ผ้าเช็ด ใส่ถุงขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้มิดชิด
 10. ทำลายเชื้ออุปกรณ์ที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่ โดยการแช่ในน้ำยาทำลายเชื้อ
 11. หากจำเป็นต้องมีการฉีดพ่นด้วยน้ำยาทำลายเชื้อ ควรระมัดระวังฟุ้งกระจายของละอองฝอย
 12. หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่เป็นเวลา 1 วัน
 13. กำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม

ข้อมูล ; กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE