แนวทางการทำลายเชื้อบนแบบพิมพ์ฟัน METHODS OF DISINFECTING IMPRESSIONS

ขั้นตอนที่ 1
Rinse impressions with tab water afterremoval and shake them to removeresidual water.
ล้างผ่านก๊อกน้ำเพื่อชะล้างคราบสิ่งสกปรกและสลัดน้ำออกให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2
Places rinses impressions into glass beakersor zippered plastic bags containing and appropriate disinfectant.
นำไปทำลายเชื้อด้วยน้ำยาทำลายเชื้อที่กำหนดไว้ ด้วยการแช่หรือสเปรย์ทิ้งไว้นานอย่างน้อย 10 นาที

ขั้นตอนที่ 3
After 10 minutes , removes the impressions ,rinses them well with tab water ,and gently shakes them.
จากนั้นนำมาล้างผ่านก๊อกน้ำและสลัดน้ำออกให้แห้งอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4
THE IMPRESSIONS ARE NOW READY FOR POURING.
แบบพิมพ์ฟันจึงพร้อมที่จะนำไปเทแบบพิมพ์ต่อไป

Share This Story, Choose Your Platform!

ARTICLE