ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ขอขอบคุณ ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการทำลายเชื้อ

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT