ออกบูธงานประชุมวิชาการ
มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 Thailand LA Forum 2020.

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT