แนะนำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่ออบรม แนะนำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38
และให้ความรู้ ในหัวข้อ ” มาตรฐานการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาปฎิชีวนะในสถานบริการพยาบาล”
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

Share This Story, Choose Your Platform!

NEWS & EVENT