ออกบูธ

18 05, 2021

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

2021-10-04T11:09:47+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ ให้สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ [...]

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 บริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์2021-10-04T11:09:47+07:00
6 05, 2021

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

2021-10-04T11:10:24+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด นำผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 [...]

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ2021-10-04T11:10:24+07:00
6 05, 2021

เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38

2021-10-04T11:11:25+07:00

เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานีไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ในการทำลายเชื้อ ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ในการทำลายเชื้อ [...]

เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ UMONIUM382021-10-04T11:11:25+07:00
5 05, 2021

ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

2021-10-04T11:13:37+07:00

ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ขอขอบคุณ ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการทำลายเชื้อ [...]

ห้องตรวจโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ COVID-19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี2021-10-04T11:13:37+07:00
21 04, 2021

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่

2021-10-04T11:14:40+07:00

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท บางกอก [...]

ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่2021-10-04T11:14:40+07:00
19 04, 2021

การพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2021-10-04T11:15:29+07:00

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงของคณะฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูโมเนียมในการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงของคณะฯ ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 18 เมษายน 2564 [...]

การพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล2021-10-04T11:15:29+07:00
2 04, 2021

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่องการจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal )

2021-10-04T11:16:06+07:00

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal ) ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด [...]

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในหัวข้อเรื่องการจัดการเครื่องมือทันตกรรมแบบวิถีใหม่ ( Dental Service for New Normal )2021-10-04T11:16:06+07:00
23 02, 2021

บริจาคจักรยานเด็กเล่น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

2021-10-04T11:17:53+07:00

บริจาคจักรยานเด็กเล่นให้กับเด็กในความอุปการะ จำนวน 63 คัน ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ผลิตภัณฑ์ UMONIUM38 และบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จํากัด [...]

บริจาคจักรยานเด็กเล่น ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์2021-10-04T11:17:53+07:00
18 01, 2021

อบรม “แนวทางการใช้สารเคมีและวิธีการทำลายเชื้อ COVID – 19 ที่ถูกวิธี

2021-10-04T11:18:16+07:00

จัดงานสัมมนาอบรม เรื่อง"แนวทางการใช้สารเคมีและวิธีการทำลายเชื้อ COVID - 19 ที่ถูกวิธี" บริษัท ริเว่อร์วิว โพรเทคท์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด และ บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ [...]

อบรม “แนวทางการใช้สารเคมีและวิธีการทำลายเชื้อ COVID – 19 ที่ถูกวิธี2021-10-04T11:18:16+07:00
23 12, 2020

งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

2021-10-04T11:23:37+07:00

งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ (New normal New dental service model) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ [...]

งานประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 25642021-10-04T11:23:37+07:00

Go to Top