สถาบันเสริมความงาม

สถาบันเสริมความงามเป็นสถานที่ที่มีผู้รับบริการบ่อยและหลากหลาย อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการใช้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อความน่าเชื่อถือ และถูกสุขลักษณะของผู้ให้บริการและรับบริการ