คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทาง

คลีนิกเวชกรรมเฉพาะทาง เช่น คลีนิกศัลยกรรมเสริมความงามเป็นสถานที่ที่มีผู้มาใช้บริการบ่อยและหลากหลาย
อุปกรณ์ทางการแพทย์มีการใช้อย่างต่อเนื่องและมีการสัมผัสโดนร่างกายโดยตรง จึงจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการ

รวมทั้งการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้ผลลัพท์ที่แม่นยำและรวดเร็วช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดระยะเวลาการทำงานทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน