ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อและปลอดภัยต่อผู้ใช้สูงขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รวมทั้งการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้ผลลัพท์ที่แม่นยำและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดระยะเวลาการทำงานทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน