โรงพยาบาลและคลินิก

โรงพยาบาลแลคลีนิกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรคและเชื้อดื้อยาจำนวนมาก การทำลายเชื้อบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

รวมทั้งการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ได้ผลลัพท์ที่แม่นยำและรวดเร็วช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดระยะเวลาการทำงานทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน