โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ เป็นสถานที่ที่มีเชื้อก่อโรคสะสมอยู่มาก และอาจเสี่ยงต่อการติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือแพทย์ และทำลายเชื้อโรคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตราฐาน เพื่อการปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ