โรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์ เป็นสถานที่ที่มีเชื้อก่อโรคสะสมอยู่มาก และมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์สู่คนได้ จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องมือแพทย์ และทำลายเชื้อโรคอยู่เสมอ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตราฐาน เพื่อการปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้รับบริการ