สถานที่ทั่วไป

เชื้อโรคและโรคติดเชื้อในปัจจุบันสามารถพบได้ทั่วไป เนื่องจากการดำเนินชีวิตของเราต้องพบเจอกับ
คนจำนวนมากตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายนอกบ้าน เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้


ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ ที่มีคนรวมตัวกันอยู่เสมอ