น้ำยาทำความสะอาด และทำลายเชื้อเบื้องต้น

การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบริเวณพื้นผิวต่างๆ ของอุปกรณ์ทางการแพทย์

เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและมีคุณสมบัติทำลายเชื้อเบื้องต้น ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ