น้ำยาทำความสะอาด และทำลายเชื้อเบื้องต้น

การทำความสะอาดและทำลายเชื้อบริเวณพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์
เป็นมาตรการขั้นแรกที่ช่วยป้องกันผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและมีคุณสมบัติทำลายเชื้อเบื้องต้น ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ