น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิว

การทำลายเชื้อบริเวณพื้นผิวต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ โต๊ะ ผนัง เป็นต้น

เป็นมาตรการที่ช่วยปกป้องผู้ใช้งาน ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อที่มีความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ