น้ำยาทำลายเชื้อบนพื้นผิวเครื่องมือทางการแพทย์ 

เป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพื่อช่วยเสริมการทำความสะอาด กำจัดสารปนเปื้อนและทำลายเชื้อโรค ที่อยู่บนพื้นผิวอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องการความปลอดภัยสูง

เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้งานและผู้ป่วย ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการติดเชื้อที่อาจติดมากับเครื่องมือและอุปกรณ์

ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อที่มีประสิทธิภาพทำลายเชื้อคลอบคลุมจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ