ชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
ระดับพรีเมียมซึ่งได้การรับประกันในประสิทธิภาพและรับรองมาตราฐานความปลอดภัย